LIMBA

ro

en

URMĂRIȚI-NE PE

Acumen Integrat » C-SP Bucuresti 29 septembrie – 1 octombrie 2016

C-SP Bucuresti 29 septembrie – 1 octombrie 2016

Stimate participant,

Pentru a evalua nivelul actual de cunoștințe și pentru a vă asigura o experiență relevantă de învățare, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări.

Această evaluare nu va influența procesul de certificare și vă încurajăm să răspundeți în funcție de cunoștințele actuale, fără a utiliza resurse suplimentare.

 

Marcați răspunsul corect.

NameEmailPhone Number
1. Performanța furnizorului se poate manifesta prin:

 
2. Managementul eficient al furnizorilor se axează, printre altele, pe:
3. Care dintre variantele de mai jos ar putea fi considerate faze ale procesului de achiziții:
4. În definirea condițiilor de pre-calificare a furnizorilor  se realizează:
5. Pentru implementarea procesului de selecție a unui furnizor:
6. Achizițiile strategice se realizează în corelație cu:
7. Un panel de furnizori reprezintă:
8. Managementul proceselor asociate cu nevoia unei companii de a obține o serie de bunuri și servicii poate fi rezumat prin:
9. Care dintre variantele de mai jos nu poate fi considerată o etapă în ciclul de viață al unui contract cu furnizorii:
10. Ce putem gestiona prin intermediul unui contract:
11. Care dintre variantele de mai jos pot fi considerate drept riscuri în relația cu furnizorii:
12. Acordurile privind Nivelul Serviciilor (SLAs) sunt implementate pentru:
13. Care dintre următorii indicatori cheie de performanță pot fi monitorizați în activitatea de aprovizionare:
14. Care dintre următorii indicatori pot fi monitorizați în cadrul unui acord privind  nivelul serviciilor (SLA):
15. Pentru monitorizarea performanței furnizorului se utilizează:
16. Ce riscuri pot fi vizate sistemul de management al relației cu furnizorii:
17. Ce stă la baza implementării unei politici de management al relației cu furnizorii:
18. Atunci când evaluăm performanța unui furnizor, putem folosi de informațiile oferite de:
19. Care dintre variantele de mai jos reprezintă etape în managementul riscurilor:
20. Ce arii de colaborare se pot stabili cu furnizorii strategici:

Vă mulțumim!NOUTĂȚI